Городской научный семинар «Дифференциальные операторы и их приложения» 46

Городской научный семинар

«Дифференциальные операторы и их приложения»

ИМММ, каб. 306

15:00, 26 октября 2023

 

Трансляция семинара в Zoom

https://us02web.zoom.us/j/6678270445?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09

Идентификатор конференции: 667 827 0445, Код доступа: 1

 

Руководители семинара:

академик НАН РК М. Отелбаев, академик НАН РК Т.Ш. Кальменов,

профессор Б.Е. Кангужин, член-корр. НАН РК М.А. Садыбеков

Докладчик: Мейрам Ахымбек (Meiram Akhymbek), PhD

Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Almaty, Kazakhstan

 

Тема«Симметриялық операторлар идеалдарындағы Троттер-Като көбейтінді формуласы және пропагатордың жуықтау формуласы»

«Trotter-Kato product formula and an approximation formula for a propagator in symmetric operator ideals»

АннотацияБұл баяндамада, біз әртүрлі топологиялардағы Троттер-Като көбейтінді формуласын қарастырамыз. Атап айтқанда, біз оның барлық симметриялы (квази-)Банах идеалдарының класын қамтитын, логарифмдік субмажоризацияға қатысты тұйық симметриялы F-нормаланған идеалдарда зерттейміз.

Баяндаманың екінші бөлігі абстрактілі автономды емес эволюция теңдеуі туралы. Біз мұндай теңдеудің пропагаторының бар екендігін және оның кез-келген симметриялы Банах идеалында жуықтау формуласын дәлелдейміз. Автономды жағдайда жуықтау формуласы Троттер(-Като) көбейтінді формуласына сәйкес келеді.

In this talk, we consider the Trotter-Kato product formula in various topologies. Particularly, we investigate its convergence in an arbitrary symmetrically F-normed ideal closed with respect to the logarithmic submajorization, which contains the class of all symmetric (quasi-)Banach ideals.

The second part of the talk is about an abstract non-autonomous evolution equation. We prove the existence of the propagator for such an equation and its approximation formula in an arbitrary symmetric Banach ideal. The approximation formula in the autonomous case corresponds to the Trotter(-Kato) product formula.

Приглашаются все желающие!

НОВОСТИ